Goliášův komunikační bloG

Nějaké úvahy

Úspěšný hmyz

Text jedné mé písničky:

Umytá svině se zase válí v blátě
pes se vrací k zvratku
a z mrtvých vzkříšený motýl
truchlí po špendlíku

Bylo mu tak dobře
ve skleněném aparátu
všemi obdivován
vysychal v něm morek
od bříška hnil
pod nožkama vatu

Co vy o tom víte
pláče motýl tiše
(R:) Úspěšný hmyz
Byl jsem tak úspěšný hmyz
Slavný, slavný a úspěšný
hmyz
...
.

SOUKROMÝ  VESMÍR

Můj soukromý vesmír
Naděje víry a lásky
Zrodil se jednou
kdesi v mezihvězdí

a že bylo jaro
něco vonělo
a já si řek
že špatnosti odbilo
Když se to narodilo
svět bezbolestný

Čas vánoční
zažil jsem na jaře
byla to moc divná
Velikonoční neděle
Pak u nás zazvonili
tří králové s oslicí
a řekli mi Baláme
tady máš osla
snad ti pomůže
abys to tak zase
úplně nezmršilHledání se


Trochu složité
plížení k cíli
hledání odpočinku
bez útěků, klidně
touha po tichu
míru v sobě
 
Chodíme krajinou tiše
nechceme hřešit slovy

R: Stojíme nad životem
hledíme dolů;
odporně střízliví
ve zmatku cest

Kdo jsme
proč jsem tady
ptáme se sami
starci žel mlčí
zarytě jak vrazi
vínem znavení
a odkrytě nazí


Fraška

Brk jezdí po papíře
rydlo po mramoru
nálady tisknou prst
klávesa jede dolů

Písmeno hnízdí
v desce monitoru
množí se bratři
ó série tónů

Pás světelných bodů
co to neudělá
pro trochu smutku
vznikne odysea
jó, vznikne odysea

Nálady se rodí
klávesami hýbou
přibude-li práce
básníci zhynou
jó, básníci zhynou.


Vteřina

Malá vteřina naplnění
schoulená na polici
ukrytá v hodinách čekání

Odložená,
vytoužená a zapomenutá
zakrytá všedností

Někdy žiji,
   jako když na něco čekám
někdy žiji,
   jako když k něčemu běžím
někdy žiji,
   ale trochu se lekám...

jestli totiž vůbec
žiji?


Klidné poledne

Všichni sedí u rybníka
cachtáme si nohy
z dáli zní hudba
flétny a píšťaly

Drobné otazníky
vznášejí se vzduchem
nikdo je nevysloví
stali by se ruchem

Tak jemné úsměvy
pouštíme na sebe
jati krásami
klidného poledne

A zatím kdesi
v hloubi pod pařezy
hnije červ


Fraška II.

Zaspal řidič
kamion se opozdí;
dnes už nedorazí
dávka denních depresí

Je to zvláštní
trochu k smíchu
cítíme se divně
zbaveni stereotypu

Kantýna je nacpaná
já si koupím horalky;
dnes tu vládne nálada
Error pracovní morálky


Kýčová

Kapka letěla dolů
střemhlav skrz oblaka
zmatená co se děje
studená podivná

Zmatek uvnitř kapky:
byla jsem párou
bylo mi dobře
kam letím
nechci

Padala letěla
ve zmatku zamrzla
Kroupa pitomá,
zapadla za košili


Střepy

Okno se klopí
okno se překlápí
slunce hřeje
okno se nudí

Panty hořekují
panty skřípají
těžce pracují
panty se nudí

Rám stojí
rám drží
rám hnije
rám se nudí

Smutný pohled
smutná stěna
špinavé sklo
smutné světlo


Zuřivě do úst

Zuřivě do úst
derou se slova

Andělé odešli
voláme za mrtvými

V naději návratu
propukáme v pláč

Sípeme slova
chtě otočit čas

Znovu provolat sláva


Země uvnitř

Něco jako kárnice
nebo jako dvůr,
rozkládá se v zemi

země kvete
země pučí
země šedne

(To ze mě šedne
má země)

Místo pro nápravu
přemýšlení
Země setrvává
jistotná
Země proměnění

(Ze mě asi nic nebude)


Intro

Spirála se roztáčí
odvíjí se z hrudi
vystupuje vzhůru,
mizí za stropem

Ležím
a dívám se na to
jako by se mě to
netýkalo

Je to moje představa,
trochu metafyzika
a trochu mystika

Život v před
a život zpátky,
stále znovu
a zase jinak

Přetáčí se páska,
skřípe a žvatlá
zrychlit to nejde
zpomalit netřeba

Rozuzlení příběhu:
To trapné na konci
a nějaké titulky

Co pointa
bude?

Žádné komentáře
 
Rozcestník blogerů | Vtipy | Seriály


Ahoj, pokud se známe osobně, nebo mi z regulerního důvodu potřebujete napsat
a týká se to mého blogu, pište do tohoto okna.
Pokud zadáte chybně Vaši e-mailovou adresu, zprávu neobdržím.