Goliášův komunikační bloG

Roztodivné nápady


Projekt tohoto celodřevěného, kompletně omítnutého  bungalovu mě nadchl  jak cenou, tak i vzhledem. Navrhuji ovšem úpravy interiéru pro lepší využití prostoru. Na místo čtyř prťavých ložnic ponechávám tři o něco větší. Koupelna obdržela samostatné wc a stala se předsíní hlavní ložnice, což shledávám jako minimální problém vzhledem k množství prostoru, který se tím získává. Chodba zbytečně zabírala příliš místa a koupelna byla na můj vkus až moc malá. Koupelně zůstává rohová vana a sprchoví kout se navíc stává pevnou součástí stavby, výrazně větší, zakomponovaný přímo mezi stěny. Získává tak vlastní vstup z a do zahrady. Na šikmé zástěně, která sprchový kout prodlužuje vzniká prostor na velké zrcadlo, uložení drobných předmětů a NEBO velkoplošný televizor, což považuji za zlepšení nejzásadnější :)

Rozvržení domu-původ

Původní rozvržení domu

Rozvržení domu-uprav

Upravené rozvržení domu

Stará ale milá strategická hra.zip, (11.13MB)
Stará, ale milá strategická hra. Mnou speciálně vyrobená kola.

Spodní patro-moje.JP

Spodní patro s navrženými úpravami.

Horní patro-moje.JPG

Horní patro s navrženými úpravami.

U dolního patra se jedná především o změnu tvaru vstupní verandy. Dům tak sice ztratí něco ze své výjimečnosti, ale získá další úložný prostor a střechu verandy je možné využít jako terasu pro ložnici v druhém patře. Dále jsem změnil rozvržení kuchyně, je do tvaru písmene U a tudíž skýtá dost odkládacího prostoru a příchozí se neplete za zády kuchaři vyjma průchodu do obývací části domu. Jídelnu je možné provizorně realizovat pod schodištěm, kde je prostor pro knihovnu, nebo v „U“ protějším kuchyni. Pokud by měla rodina batole, pak by bylo možná praktičtější udělat z tohoto „U“ hrací koutek pro dítě a strpět jídelnu pod schodištěm. Případně samozřejmě lze spojit jídelnu s prostorem u schodiště a získat jeden velký prostor. Pracovny, která byla naznačená na původním plánku tam, kde je nyní jídelna, jsem přesunul do volné místnůstky vzniklé vedle ložnice v patře. Pokud by se nehodil vstup z koupelny, lze dveře vložit do zdi sousedící s chodbou.

U horního patra navrhuji změnit původní rozvržení: Dětský pokoj se nachází v nejprostornější části patra (v čele). Tím sice ložnice ztrácí krásu výhledu, ale na místo toho získává vlastní přístup do koupelny, více soukromí, vlastní terasu a přidruženou pracovnu, kterou je možné právě tak využít jako posilovnu, saunu, prádelnu a podobně. Koupelna si zachovává svůj půlkruhový ráz, ale získává navíc samostatné wc, které bylo předtím její přímou součástí. Současně je zachována možnost relaxovat současně ve vaně i na balkóně.
Létání vesmírem bylo oblíbeným tématem našich autorských diskusí. Konvenční pohony raket nám však připadaly příliš neohrabané, nehezké a tak nějak nedomyšlené . Někteří proto navrhli tento pohon využívající předávání kinetické energie. Vzhledem k nulovému odporu ve vzduchoprázdném vesmíru a dobrý způsobem tlumení zpětného nárazu, se lze tímto způsobem pohybovat vpřed. Potíž v efektivitě tohoto pohonu. Ovšem po stránce estetické je o 100% dál, než klasické raketové pohony na bázi spalování vodíku.

1. Kokpit.
2. Hlavní pohonná jednotka „velké kladivo“, určené pro pohyb přímo v před.
3. Čtyři menší pohonné jednotky určené k manévrování.


Samotná pohonná jednotka pak měla vypadat a fungovat zhruba takto:

1. Plocha nárazu.
2. Kryt trupu pohonné jednotky.
3. Svodidla podél vnitřní stěny pláště.
4. Zarážky „kladiva“ (5) – během fáze 1, kdy je kladivo v klidové poloze, zamezují jeho pohybu, vzhledem k narůstajícímu tlaku (6)
5. Kladivo – úderná, plně pohyblivá část pohonu.
6. Naznačení narůstajícího tlaku stlačeného plynu za kladivem.
7. Vnitřní vložená část pohonu. Je udržovaná ve správné poloze svodidly (3) a upevněna k vnějšímu krytu (2) je pouze pružinou (8)
8. Pružina k neutralizování zpětného nárazu.
9. Ohebná trubice, kterou je pod tlakem načerpáván a vyčerpáván plyn do zadní části.

Poté co ve Fázi 1 dosáhl tlak plynu na kladivo potřebné intenzity, uvolnily se zarážky a stlačený plyn vystřelil kladivo (5) vpřed. Kladivo se nárazem zastavilo až o nárazník (1). Zpětný náraz utlumí pružina (8) a zbývající energie nárazu pohne vpřed celou lodí. Jedná se o stejný princip, jako když se vzduchovkou sestřelují plechovky. Opakovanými nárazy by se pak rychlost letu násobila. Žel, konvenční motory i při své neohrabanosti, jsou přeci jenom podstatně výkonnější.
    Říká se, že stejně tak, jako člověk vždy toužil létat, toužil též pronikat do hlubin moří. Pozorovat ptáky v jejich bezstarostném letu v člověku mohlo vyvolávat stejné pocity, jako pozorování delfínů. Tento přístroj nenabízí nic převratného. Funguje podobně jako malá bomba se stlačeným vzduchem, kterou běžně potápěči používají. Rozdíl je pouze v tom, že na doplnění bomby potřebujete kompresor, který se zrovna do kapsy nadá. Toto zařízení umožňuje člověku načerpat vzduch pod mírným tlakem při vynoření – podobně jako delfíni (viz. Obr: Fáze 1). Následně můžete stlačený vzduch pozvolna vdechovat, jako ze vzduchové bomby (viz. Obr: Fáze 2). Nepotřebujete kompresor a můžete si plavat s delfíny tak dlouho, jak Vám síly vydrží.

náčrt 3D.JPG

Náčrt 3D modelu

1. Nádoba načerpaného, lehce stlačeného vzduchu.
2. Naznačení trubice z které může stlačený vzduch potápěč vdechovat (viz obr: Fáze 2)
3. Dvě cívky, jejichž roztočením dojde k načerpávání vzduchu.
4. Ukončení lanka cívky. Při tahu ve směru šipky, dojde k roztočení cívky (3) - viz obr: Fáze 1.
5. Čerpadlo vzduchu poháněné rotory cívek (3)
6. Naznačení čerpání vzduchu z trubice (7), čerpadlem (5) do nádoby (1).
7. Čerpací trubice, slouží k nasátí vzduchu čerpadlem (5) při vynoření.

maketa potápěče.JPG

Maketa fází potápění

   Představme si badatele, který bude trávit mnoho hodin denně nad svým teráriem, kde vytvořil co nejvěrnější  prostředí pro několik desítek druhů hmyzu, které zde žijí stejně, jako ve volné přírodě...

kompletní drobnohled

Kompletní drobnohled

1. Tělo upraveného mikroskopu.

2. Nádoba, kde je povrch upraven do přírodě věrné podobny a kde hmyz žije. Nádoba má   tvar poloviny duté koule. Pohyb po zešikmených stěnách nebude většině drobného lezoucího hmyzu dělat žádné problémy – nebudou si ho vůbec vědomi.

3. Snímač „hmyzího světa“ umožňuje pozorovat lezoucí hmyz doslova „tváří v tvář“ (viz. Fotografie). Natáčení nádoby (2) umožňuje snímači posouvat se těsně nad dnem nádoby.

4. Konstrukce do které je uchycena nádoba (2).

5. Čepy po obou stranách nádoby, který ji upevňují v konstrukci (4). Umožňují nádobě, otáčivý pohyb ve dvou vertikálních směrech, jak naznačuje šipka na obrázku.

6. Elektromotorek pevně uchycený na konstrukci (4), který umožňuje vertikální otáčení nádoby.

7. Převody pro vertikální otáčení.

8. Elektromotorek pro natáčení snímače (3) v horizontálních polohách a pro posuny vertikálně (nahoru a dolu). Díky tomu je možné se „rozhlédnout,“ vertikálním polohováním snímače nahoru a dolu a současně polohováním nádoby, lze simulovat „skoky,“ případně pozorovat hmyz v letu.

9. Převody umožňující otáčení a posouvání snímače.

10. Krk snímače – spojuje snímač se zbytkem mikroskopu. Je pokrytů výstupky, pro usnadnění pohybů snímače.

11. Elektromotor pro horizontální otáčení konstrukcí (4). Díky kombinaci elektromotorů (6) a (11) je možné nádobu (2) polohovat horizontálním i vertikálním obousměrným otáčením. Díky tomu se může snímač, dosáhnout každého místa uvnitř nádoby. Pohybuje se pouze nádoba, tělo mikroskopu a vnější obal přístroje (12) zůstávají nehybné.

12. Vnější obal přístroje.

13. Naznačení síťky, která nebrání polohování nádoby (2), ale současně zabraňuje úniku hmyzu.
Říká se, že nejhezčím domem je klasická roubenka. Ovšem co když člověk chce uvnitř nalézt něco víc, než pouze kachlová kamna a pryčnu na spaní. Pro takový případ navrhuji následující rozpoložení přízemí. Podkroví jsem nekreslil. V něm předpokládám vše to, co chybí dole - totiž ložnici rodičů, pracovnu, terasu a případný pokoj pro hosty. Popis dolního patra naleznete v tomto článku - stačí rozkliknout.

Venkovský dům - příz

Sytou zelenou barvou je trochu nešikovně naznačen prostor uzavřené zahrady/dvora. Barva ovšem dává tušit onu příjemnou změnu plynulého přecházení mezi zahradou a vnitřkem domu, kde hraje svou výhodu i koupelna v zahradním výklenku.

 
Rozcestník blogerů | Vtipy | Seriály


Ahoj, pokud se známe osobně, nebo mi z regulerního důvodu potřebujete napsat
a týká se to mého blogu, pište do tohoto okna.
Pokud zadáte chybně Vaši e-mailovou adresu, zprávu neobdržím.