Goliášův komunikační bloG

Vynálezy

Popis obrázku přístroje

1. Tělo upraveného mikroskopu.

2. Nádoba, kde je povrch upraven do přírodě věrné podobny a kde hmyz žije. Nádoba má   tvar poloviny duté koule. Pohyb po zešikmených stěnách nebude většině drobného lezoucího hmyzu dělat žádné problémy – nebudou si ho vůbec vědomi.

3. Snímač „hmyzího světa“ umožňuje pozorovat lezoucí hmyz doslova „tváří v tvář“ (viz. Fotografie). Natáčení nádoby (2) umožňuje snímači posouvat se těsně nad dnem nádoby.

4. Konstrukce do které je uchycena nádoba (2).

5. Čepy po obou stranách nádoby, který ji upevňují v konstrukci (4). Umožňují nádobě, otáčivý pohyb ve dvou vertikálních směrech, jak naznačuje šipka na obrázku.

6. Elektromotorek pevně uchycený na konstrukci (4), který umožňuje vertikální otáčení nádoby.

7. Převody pro vertikální otáčení.

8. Elektromotorek pro natáčení snímače (3) v horizontálních polohách a pro posuny vertikálně (nahoru a dolu). Díky tomu je možné se „rozhlédnout,“ vertikálním polohováním snímače nahoru a dolu a současně polohováním nádoby, lze simulovat „skoky,“ případně pozorovat hmyz v letu.

9. Převody umožňující otáčení a posouvání snímače.

10. Krk snímače – spojuje snímač se zbytkem mikroskopu. Je pokrytů výstupky, pro usnadnění pohybů snímače.

11. Elektromotor pro horizontální otáčení konstrukcí (4). Díky kombinaci elektromotorů (6) a (11) je možné nádobu (2) polohovat horizontálním i vertikálním obousměrným otáčením. Díky tomu se může snímač, dosáhnout každého místa uvnitř nádoby. Pohybuje se pouze nádoba, tělo mikroskopu a vnější obal přístroje (12) zůstávají nehybné.

12. Vnější obal přístroje.

13. Naznačení síťky, která nebrání polohování nádoby (2), ale současně zabraňuje úniku hmyzu.
Žádné komentáře
 
Rozcestník blogerů | Vtipy | Seriály


Ahoj, pokud se známe osobně, nebo mi z regulerního důvodu potřebujete napsat
a týká se to mého blogu, pište do tohoto okna.
Pokud zadáte chybně Vaši e-mailovou adresu, zprávu neobdržím.